Πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολ. έτος 2019-2020

Uncategorized

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-aitisi.sch.gr οι οριστικοί
πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για
τα μουσικά σχολεία, για το σχολικό έτος 2019-2020, οι οποίοι καταρτίστηκαν
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160954/Ε1/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΓ4653ΠΣ-ΝΡΙ) πρόσκληση,
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 163720/Ε1/18-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΤΚΒ4653ΠΣ-0ΙΠ)
όμοια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.