Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ: Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης σε 24ωρη Υπηρεσία

Uncategorized

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.)
         

         

ΠΡΟΣ   :  -κ.κ. Βουλευτές
Αρ. Πρωτ. : 13
         
      -Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Σέρρες      : 09 Μαρ 2020
ΚΟΙΝ.   :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.
ΘΕΜΑ  :  Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης σε
24ωρη Υπηρεσία

1.   
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών, ζητά την άμεση εφαρμογή του άρθρου 127§Δβ του ν.4472/2017 που
αφορά στην ειδική αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης η οποία ανέρχεται σε 2,77
ευρώ, χωρίς κρατήσεις, ανά ώρα και η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί από 19 Μαΐου
2017.

2.               
Κατά την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται
ότι «Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες
χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και
εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο
των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω
αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής
απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής
ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση
β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές
εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
».
3.               
Η καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ, σχεδόν
επί τριετία, για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς του Ν. Σερρών συνετέλεσε σε
αδικαιολόγητη περικοπή  δεδουλευμένων τους δίχως ουδεμία ανταποδοτικότητα
και ως εκ τούτου η εν διαρκεί αδράνεια του νόμου θα προκαλέσει εμμέσως την
ακυρότητά του.
4.               
Σε κάθε περίπτωση η βούληση του
νομοθέτη είναι η  χορήγηση του ενδεικτικού και ως επί το πολύ ελάχιστου
ποσού των 2,77 ευρώ ανά ώρα, χωρίς κρατήσεις και κατά τις νυχτερινές ώρες,
εφόσον πασίδηλα έλαβε εκ προτέρων υπόψη του το ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής, την υφιστάμενη δημοσιονομική πραγματικότητα καθώς
και τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες ώστε σε εύλογο χρόνο να καθοριζόταν οι
περαιτέρω προϋποθέσεις της ΚΥΑ και κατ’ ακολουθία η εν λόγω αποζημίωση να
εντάσσονταν στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5.               
Επιπρόσθετα, σημειολογικά αναφέρεται
ότι η προαναφερόμενη νυχτερινή απασχόληση αποτελεί τη συνέχεια  δύο
συνεχόμενων 8ώρων
που πλέον της παραπάνω πρόβλεψης υπέχει και στοιχεία
πλήρως δομημένης υπερωριακής απασχόλησης στο πλαίσιο της 24ωρης διάρκειας.
6.               
Το ανθρώπινο εργαζόμενο δυναμικό των
Ε.Δ. δεν μπορεί να θεωρείται το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και ο
σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος από το Κράτος δίχως να του αποδίδεται το
ελάχιστο τίμημα της προσφοράς του προς τόνωση του ηθικού του και έναντι της
υψηλής αποστολής του.
7.               
Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο ζητά
την εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου με άμεση έκδοση της ΚΥΑ καθώς και
συμπεριλαμβάνοντας την πρόβλεψη της αναδρομικότητας της συγκεκριμένης
αποζημίωσης αποκαθιστώντας με την απόδοση των δεδουλευμένων το αίσθημα δικαίου
των εν ενεργεία στρατιωτικών.
8.               
Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι
του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση
και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή
κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας ακολούθως να ενημερώσει
τα μέλη του.
9.               
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες στο πλαίσιο
της αγαστής δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης ώστε εν συνεχεία να ενημερώσουμε τα
μέλη μας.
10.          
Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν
στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν
συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
11.          
Είμαστε στη διάθεσή σας, για
οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση
των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα
αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την
έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο-
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης
Παναγιώτης Σαρακατσάνης

                 
  6947293370                                   
    6977566243

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *