Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Uncategorized

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη
9 Ιουλίου 2020, στις 12 το μεσημέρι. 
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των
διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β)
της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020)
και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα
συμμετάσχει το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Επικύρωση πρακτικών 17ης/25-11-2019, 18ης/23-12-2019,
1ης/20-01-2020 και 2ης/28-02-2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο:
Συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας
Θέμα 3ο:
Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια :
Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 4ο:
Έγκριση δωρεάς  δέκα (10) συστημάτων καθαρισμού
και απολύμανσης αέρα για τις ανάγκες των νοσοκομείων αναφοράς SARS – Cov- 2
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της 3ης και 4ης Υ.ΠΕ.
Εισηγητής:
Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 5ο:
Έγκρισης δωρεάς 3.000 χειρουργικών μασκών τριπλής
στρώσης (με δείκτη BFE > 96%) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην 3η και 4η
Υγειονομική Περιφέρεια.
Εισηγητής :
Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 6ο:
Έγκριση για την απόσυρση του υπ’ αρ. ΚΗΙ 6880
υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια :
Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Θέμα 7ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου
13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96 για μίσθωση ακινήτων και την εκποίηση κινητών και
ακινήτων πραγμάτων Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: 
Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 8ο:
Έγκριση σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Αριστοτέλη και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής :
Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.