Διάκριση για την πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Uncategorized

Το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων διακρίθηκε σε επίπεδο Ε.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής της
πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, ως φορέας άσκησης Καλής Πρακτικής
(best practice).

Με συντονισμένες
προσπάθειες που ξεκίνησαν από το 2015 μέχρι σήμερα, το Υπ.Α.Α.Τ. κατάφερε φέτος
να ανέλθει στην 8η θέση μεταξύ των δημόσιων οργανισμών των κρατών/μελών της
Ε.Ε. Ανήκει πλέον στους «ταχείς δρομείς» (fast trackers) της πολιτικής για τα
ανοικτά δεδομένα, γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε υψηλούς ρυθμούς εφαρμογής της
πολιτικής και διαθέτουμε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διαδικτυακή πύλη.
Στην αξιόλογη αυτή
προσπάθεια συνέβαλαν όλα τα μέλη της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας,  που
εργάστηκαν με ζήλο και εργατικότητα.
Θα θέλαμε να συγχαρούμε
και να ευχαριστήσουμε όλους τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για να αναδείξουν το
Υπ.Α.Α.Τ. σε φορέα Καλής Πρακτικής στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα των Ανοικτών
Δεδομένων.
Περισσότερες
πληροφορίες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.