Κορονοϊός: Οι προτάσεις της ΠΟΕΣΕ στην κυβέρνηση

Uncategorized
Θέσεις της ΠΟΕΣΕ κα οι επιπτώσεις στον
Κλάδο από την πανδημία COVID-19

Προς: 
• Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα 
• Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Σ.
Γεωργιάδη 
• Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων κ. Ι.
Βρούτση 
• Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο
 Ο Κλάδος τη ς εστίαση ς την τελευταία 10ετία
αποδείχθηκε όχι μόνο ισχυρό ς παίκτη ς αλλά και εργοδότη ς ύστατη ς καταφυγής ,
μέσα σε μια πρωτοφανή εκτίναξη της ανεργίας και ταυτόχρονα ο Κλάδος με τον
μεγαλύτερο υπερεπαγγελματισμό , (το 90% των ν έων επιχειρήσεων μέσα στην κρίση)
, δείγμα μιας φιλοσοφίας εύκολου χρήματος ή και πλουτισμού 

Τα χρόνια αυτά ο
Κλάδος έγινε αποδέκτης δυσβάστακτων αυξήσεων (φορολογικών συντελεστών
φορολόγησης , ΕΝΦ ΙΑ , τέλος επιτηδεύματος , εισφορά ς αλληλεγγύης , αύξηση τεράστια
στον ΦΠΑ από 13%-23% ή 24%, ΔΕΚΟ 42 ,5% , αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα 32% στο
φυσικό αέριο 70% στο πετρέλαιο κίνησης , δημοτικά τέλη , τέλη κατάληψη ς
κοινόχρηστου χώρου , πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και ουκ εστίν αριθμός
. Και ενώ υπερχρεωμένος ο Κλάδος μετά από 10 έτη κρίση , προσπαθεί να ανακάμψει
με μόνο θετικό μέτρο την μείωση του ΦΠΑ από 24% σ ε 13% (Μάιο ς του 2019) στο
48% του Κλάδου και παρά την προεκλογική εξαγγελία τη ς σημερινή ς κυβέρνηση ς
για άμεση μείωση του ΦΠΑ αμέσως μετά τι ς εκλογές τη ς 17/4/2019 σε όλο τον
Κλάδο , και ενώ μετρούσε τι ς πληγές του , με την απαγόρευση του καπνίσματος
είδαμε μια μείωση του κύκλου εργασιών κατά 40% και στι ς 14/3/20 έρχεται για
τον Κλάδο ο ξαφνικό ς θάνατος . Αναστολή μέχρι νεωτέρας της λειτουργίας των
επιχειρήσεων του Κλάδου λόγω τη ς ασύμμετρης απειλής του COV ID-19. Μέτρα άμεσα
από την κυβέρνηση ανακούφιση ς για όλου ς και για τον Κλάδο στο επίπεδο της
ασπιρίνης λες και ο Κλάδο ς ερχόταν από μια εποχή ανάπτυξη ς, μ ε αποθεματικά ,
ποιο ς ξέρει τι ύψους φαντάζεστε;
Α . 800 ευρώ επίδομα για 45 ημέρες , δηλαδή 17 ,70
ευρώ /ημέρα και αυτό όχι για όλο τον Κλάδο , μόνο για επιχειρήσει ς μ έχρι 5
εργαζομένους .
• ΠΡΟΤΑΣΗ :
 Επίδομα 800 ευρώ για το σύνολο του Κλάδου ή
τουλάχιστον υπολογισμό σε Ε.Μ.Ε. 
Β . Η αναστολή υποχρεώσεων προ ς το Δημόσιο ,
ασφαλιστικά ταμεία , ΟΤΑ, δηλαδή μετάθεση υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο .
Βέβαιη δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων . 
• ΠΡΟΤΑΣΗ :
 α . Διαγραφή των βεβαιωμένων ή μη οφειλών για το
διάστημα από 14/3 – έω ς επαναλειτουργία ς των επιχειρήσεων . 
β . Για τις ρυθμισμένες οφειλές επαναφορά τη ς
πληρωμής των δόσεων από 30/9/20 (δηλ . Μάρτιο-Αύγουστο πάγωμα των δόσεων σε
δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία .)
 γ . Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων στον Κλάδο για διάστημα 6 μηνών από την επαναλειτουργία των
επιχειρήσεων.
 Γ . Υποχρεώσει ς προ ς Τράπεζες (δάνεια) 
• ΠΡΟΤΑΣΗ :
 Πάγωμα των δόσεων από Μάρτιο μέχρι Αύγουστο και πληρωμή
από 30/9/20 
Δ . Ενοίκια Η μείωση κατά 40% των ενοικίων , για το
διάστημα τη ς αναστολή ς λειτουργίας και η πληρωμή του 60% του ενοικίου δεν
είναι βιώσιμη για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσει ς αφ’ ενός από κλειστές
επιχειρήσει ς δεν είναι δυνατή η καταβολή του 60% ι διαίτερα του Κλάδου που για
την λειτουργία του απαιτούνται χώροι πολλών τετραγωνικών με αντίστοιχα ενοίκια
• ΠΡΟΤΑΣΗ : 
α. Επιδότηση του ενοικίου για το διάστημα της ανασ
τολή ς λειτουργία ς στο σύνολο του και από λήξη συναγερμού COVID-19 επιδότηση
του 40% του ενοικίου μέχρι 31/8/2020 . 
β. Ένταξη και των επαγγελματιών στην μείωση κατά 40%
για το ενοίκιο πρώτη ς κατοικίας . 
  Επίσης : 
• Ε . Οικονομική εφ’ άπαξ ενίσχυση των επιχειρήσεων
του Κλάδου με την επανέναρξη λειτουργία ς ίσης με τα τιμολόγια αγορά ς τη ς 12
η ς & 13η ς Μαρτίου για ευάλωτα προϊόντα. 
• ΣΤ . Ένταξη του Κλάδου στα χρηματοδοτικά εργαλεία
ρευστότητα ς για την επανεκκίνησή του . 
• Ζ . Ένταξη του Κλάδου στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και
άμεση έγκριση των υποβληθέντων προτάσεων μέχρι σήμερα .
 • Η . Μείωση του ΦΠΑ στο 13% και κατάργηση τη ς
προκαταβολή ς για το οικονομικό έτος 2020 .
 • Θ . Άμεση ψήφιση νόμου για την δημιουργία ενός
ενιαίου φορέα είσπραξη ς πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και καθορισμού
του αμοιβολογίου μέσα από συλλογική διαπραγμάτευση δημιουργών και χρηστών
• Ι. Ένταξη των εποχιακών καταστημάτων στα μέτρα
στήριξης 
 • Κ. Για τους ΟΤΑ 
α . απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων από 1/3/2020 έω
ς επαναλειτουργία ς των επιχειρήσεων .
 β . Απαλλαγή τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού από 1/3/ 2020 έως επαναλειτουργία ς των επιχειρήσεων . Σημ .
Λήψη υποχρεωτικών αποφάσεων από του ς ΟΤΑ και όχι δυνητικά .
 γ . Μείωση κατά 50% όλων των Δημοτικών τελών για
το 2020 , δηλ ηλεκτροφωτισμού , καθαριότητα ς , κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
(πλατειών , πεζοδρομίων κτλ) και ύδρευση ς (όπου ανήκουν σε δημοτικές
επιχειρήσει ς) και αιγιαλό .
 δ . Καταβολή των ποσών για κατάληψη κοινοχρήστων
χώρων από τον 9 ο του 2020 .
 ε . Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί εφ’ άπαξ
τα τέλη κατάληψη ς , ο συμψηφισμό ς να γίνει μ ε τα τέλη της επόμενη ς χρονιά ς
του 2021 .
 στ . Πάγωμα των ρυθμίσεων προς του ς ΟΤΑ μέχρι
31/8/20 και καταβολή επόμενη ς δόση ς 30/9/20 .
 ζ. Διαγωνισμοί για την χρήση αιγιαλού , μείωση
τη ς τιμή ς εκκίνηση ς κατά 50%. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.