Πιείτε χρυσό…γιατί νερό δεν θα ΄χει στη Χαλκιδική

Uncategorized

Η στάθμη του υπόγειου
υδροφορέα θα πέσει κατά 600 μ., τα επιφανειακά και υπόγεια νερά θα ρυπανθούν με
θειικό οξύ και βαρέα μέταλλα

Σύμφωνα με τις μελέτες
ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων, η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα θα πέσει κατά
600 μ., τα επιφανειακά και υπόγεια νερά θα ρυπανθούν με θειικό οξύ και βαρέα
μέταλλα, ενώ η ρύπανση του εδάφους, της χλωρίδας, της πανίδας και των
καλλιεργειών θα είναι εκτεταμένη ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις από τις
Σκουριές. Η σκόνη από το μεταλλείο θα ανέρχεται σε 3.116 τόνους/ώρα.

Θα αποστραγγιστούν
14.000 στρέμματα: εννιά γεωτρήσεις βάθους 740 μ. θα «στεγνώσουν» το βουνό,
αντλώντας 480 κυβικά νερού την ώρα!

Συνοπτικά οι φάσεις των έργων :


·                    
Αποψίλωση δασικής βλάστησης έκτασης μεγαλύτερης των 2.500 στρεμμάτων.

·                    
Κρατήρας επιφανειακής εξόρυξης (open pit),με αρχικά εκτιμώμενη διάμετρο 705
m και βάθος 220m.

·                    
Φράγματα, κτιριακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

·                    
Όρυξη εννέα γεωτρήσεων αποστράγγισης του βουνού περιμετρικά του κρατήρα
στις Σκουριές σε βάθος μέχρι και 750 m (140 m κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας).

·                    
Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλεύματος 24.000 τόνων ημερησίως, με εκσκαφή και
ανατίναξη (ημερησία χρήση 6 τόνων εκρηκτικών).

·                    
Τη μεταφορά α) του τελικού προϊόντος, που αποτελεί μόλις το 1,97 % του
μεταλλεύματος, στο εργοστάσιο μεταλλουργίας και β) των αποβλήτων εμπλουτισμού,
που αποτελούν το 98,03% του μεταλλεύματος, στα φράγματα /τέλματα.

Τα τοξικά απόβλητα θα εναποτίθενται σε
τεράστια φράγματα (μέχρι και ύψος 140 μέτρων) που θα κατασκευαστούν σε ρέματα
που υπάρχουν μέσα στο δάσος και θα δημιουργούνται έτσι λίμνες με τεράστιες
ποσότητες τοξικών αποβλήτων.

Η περιοχή της Ιερισσού είναι γνωστή σεισμογενής
περιοχή που το 1936 έδωσε σεισμό μεγαλύτερο των 7 Ρίχτερ. Σκέφτηκε
κανείς τι θα γίνει αν ξαναγίνει μεγάλος σεισμός; Αν καταρρεύσουν τα φράγματα;
Ποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι δεν θα δημιουργηθεί ρήγμα στα θεμέλια των
φραγμάτων; Ποιος θα φταίει τότε για την βιβλική καταστροφή που θα γίνει;


Η Χαλκιδική παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα:

Υπάρχουν 108.900 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων και 276.000 στρέμματα
βοσκότοποι, 814 μελισσοκόμοι και 152.385 κυψέλες (9,7% του συνόλου της χώρας),
βιοκαλλιέργειες, αλιευτική δραστηριότητα και υδατοκαλλιέργειες. 

Σημαντικά συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής και η υλοτομία ξύλων, οι
δασικοί καρποί, τα θηράματα και τα αρωματικά φυτά και βότανα . Όλες
αυτές οι δραστηριότητες κινδυνεύουν από την αποψίλωση του δάσους του Κακκάβου,
την αποξήρανση του υδροφορέα, τη σκόνη η οποία παρεμποδίζει τις ζωτικές
λειτουργίες των φυτών, τις όξινες απορροές
συσσώρευση βαρέων
μετάλλων στην τροφική αλυσίδα.

Το όρος Κάκκαβος (Σκουριές) υδροδοτεί ολόκληρη την προ
του Άθω περιοχή 
(Στρατώνι,Ιερισσό,Ν.Ρόδα,Αμουλιανή, Ουρανούπολη), και
η σχεδιαζόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα θα πλήξει άμεσα και ανεπανόρθωτα τους
υδατικούς πόρους της περιοχής.

Το όρος Κάκκαβος (Σκουριές) υδροδοτεί τη λεκάνη απορροής του
ποταμού Χαβρία

Η άντληση νερού θα φτάσει στην
Ολυμπιάδα μέχρι τη στάθμη -663 m, γεγονός που θα προκαλέσει φαινόμενα
υφαλμύρισης του παράκτιου υδροφορέα. Στις Σκουριές στο όρος Κάκαβος, όπου
σχεδιάζεται το open pit, η στάθμη των υπογείων νερών αναμένεται να
πέσει από τα +640 m στα -140 m κάτω απ΄το επίπεδο της θάλασσας!


Μόνο στις Σκουριές υπολογίζεται
εκπομπή αιωρουμένων σωματιδίων που ανέρχεται στους 430 t/y PM10, με υψηλές
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων
ιδιαίτερα αρσενικού  ενώ η
παραγωγή σκόνης μεταλλεύματος ανέρχεται συνολικά σε 4.324 t/h με μεγάλες
συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων βαρέων μετάλλων
 όπως αντιμονίου, αρσενικού,
βαρίου, καδμίου, χρωμίου, χαλκού, σιδήρου, μαγγανίου, νικελίου, μολύβδου,
υδραργύρου, ψευδαργύρου, κ.ά

Η περιοχή επέμβασης καλύπτει 264.000 στρέμματα με
90% δασοκάλυψη
. Μεγάλο μέρος της ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και
άλλες προστατευόμενες περιοχές, με αρχέγονα δάση και πλούσια
χλωρίδα και πανίδα με σπάνια, κινδυνεύοντα και αυστηρά προστατευόμενα από
διεθνείς συμβάσεις είδη.

Αυτή η “επένδυση” είναι η ταφόπλακα του τόπου μας, της
ελευθερίας, της επιλογής και στην πραγματικότητα και αυτής της ίδιας της
ανάπτυξης που τόσο αρέσκονται να τονίζουν καθημερινώς. Καθώς ανάπτυξη δεν ήταν
και δεν θα είναι ποτέ η ερημοποίηση τόπων.

Η λεκάνη απορροής του
ποταμού Χαβρία

Θα εξαφανιστούν 4.130
στρέμματα δάσους – μόνον η ανοιχτή εξόρυξη θα έχει διάμετρο 705 μέτρα και βάθος
220 μέτρα

Το 92% της ανατολικής
Χαλκιδικής είναι καλυμμένο από δάση. Στον Κάκαβο υπάρχουν τα μεγαλύτερα
αποθέματα πόσιμου νερού σε όλη τη Χαλκιδική. Αρκεί κανείς να διαβάσει τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ίδιας της «Ελληνικός Χρυσός» για να δει την
εικόνα σεληνιακού τοπίου που θα αφήσει πίσω της η εταιρεία.

Για να εξορυχθεί το
χρυσάφι στις Σκουριές, θα εξαφανιστούν 4.130 στρέμματα δάσους – μόνον η ανοιχτή
εξόρυξη θα έχει διάμετρο 705 μ. και βάθος 220! Η «Ελληνικός Χρυσός» σχεδιάζει
να εξορύξει 380 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος.

Η «Ελληνικός Χρυσός»
σχεδιάζει να εξορύξει 380 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος. Τα τελευταία 2.500
χρόνια έχουν εξορυχθεί μόλις 33 εκατομμύρια τόνοι

Για να καταλάβετε το
πόσο εντατική θα είναι η εξόρυξη, σκεφτείτε ότι τα τελευταία 2.500 χρόνια έχουν
εξορυχθεί μόλις 33 εκατομμύρια τόνοι! Για να προχωρήσει η εξόρυξη, θα
αποστραγγιστούν 14.000 στρέμματα: εννιά γεωτρήσεις βάθους 740 μ. θα
«στεγνώσουν» το βουνό, αντλώντας 480 κυβικά νερού την ώρα.

Ομως η καταστροφή δεν
πρόκειται να περιοριστεί στη ΒΑ Χαλκιδική: οι επιπτώσεις στον αέρα και τον
υδροφόρο ορίζοντα θα επεκταθούν σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα. Το ΤΕΕ Κεντρικής
Μακεδονίας και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης έχουν πολλές φορές κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ πριν από
λίγα χρόνια το Αριστοτέλειο αρνήθηκε να συμμετάσχει σε επιτροπή του Δήμου
Αριστοτέλη για την παρακολούθηση της επένδυσης, αφού τη θεωρεί καταστροφική.

Στην ατμόσφαιρα 110
τόνοι καρκινογόνου αμιάντου την ώρα

Η ρύπανση του εδάφους, της χλωρίδας, της
πανίδας και των καλλιεργειών θα είναι εκτεταμένη ακόμα και σε μεγάλες
αποστάσεις από τις Σκουριές. Η σκόνη από το μεταλλείο θα ανέρχεται σε 3.116
τόνους/ώρα

Ο Κυριάκος Αρίκας είναι υφηγητής του Ινστιτούτου Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας του
Πανεπιστημίου του Αμβούργου και ο Ιωάννης Βεργίνης πτυχιούχος Ορυκτολογίας του
Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ.

Σε
παλαιότερο άρθρο τους στην εφημερίδα μας είχαν αναδείξει έγκαιρα και έγκυρα τον
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω του αμίαντου στη ΒΑ Χαλκιδική. «Αμίαντος»
είναι η συλλογική ονομασία για ορισμένα πυριτικά ορυκτά με ινώδη κρυσταλλική
δομή.

Οι ίνες
του αμιάντου, όταν με την εισπνοή εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα, προκαλούν
σοβαρές παθήσεις, όπως αμιάντωση, μεσοθηλίωμα, καρκίνο του πνεύμονα (ή βρογχικό
καρκίνωμα), πνευμονοκονίαση κ.ά.

Ενημερωτικουλικο| INFO

In English

A Call For Action

Social, economic and environmental
impacts of gold mining in Halkidiki, Greece

SosHalkidiki Magazine

Γενικά

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό Περιοδικό soshalkidiki Τεύχος 1 – Κατεβάστε
τα αρχείο (pdf μορφή περιοδικούαπλό pdf )

Πορίσματα
Επιστημονικών Ιδρυμάτων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
(ΤΕΕ-ΤΚΜ)

Γεωπονική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Συμβούλιο Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρυτανικό Συμβούλιο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων – Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι
Θεσσαλονίκης

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ) ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μελέτες
και Δημοσιεύματα Επιστημόνων

Παπαζάχος Κων/νος – Γνωμάτευση επί της μελέτης ανάλυσης κινδύνου δυο φραγμάτων
απόθεσης τελμάτων στο μεταλλείο Σκουριών

Δημητριάδης Σαράντης – Για το θέμα της παρουσίας τρεμολίτη/ακτινόλιθου και χαλαζία
στα προς εξόρυξη υλικά των Σκουριών και των πιθανών επιπτώσεων που θα
έχει η εξόρυξη-κατεργασία-απόθεση αποβλήτων των υλικών αυτών στην υγεία
των κατοίκων των οικισμών πέριξ της περιοχής των μεταλλείων.

Αρίκας Κυριάκος – Τρεμολίτης στις Σκουριές: μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία

Αρίκας Κυριάκος – Κριτική στην έκθεση του Νίκου Σκαρπέλη με τίτλο «Έρευνα για
πιθανή παρουσία αμιαντομόρφων αμφιβόλων σε δείγματα πυρήνων γεωτρήσεων
από το κοίτασμα Σκουριών Χαλκιδικής της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Ψυχογυιόπουλος, Γ.«Η χρησιμοποίηση τελμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα
ορυκτά ως υλικό λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών»

Μελάς ΔημήτριοςΑν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ   «Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό
περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Παναγιωτόπουλος
Κυριάκος
Καθ. Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ
  
«Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Β.Α. Χαλκιδική: Δυσμενείς
επιπτώσεις σε εδάφη, καλλιεργούμενα φυτά, γεωργία και κτηνοτροφία»

Βαρσακέλης Νίκος, Αν. Καθ. Βιομηχανικής Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
 Α.Π.Θ   
«Σχόλια στο οικονομικό μέρος της Μ.Π.Ε. της
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Θεοδοσίου Νικόλαος, Επ. Καθ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,  Α.Π.Θ   «Παρατηρήσεις που αφορούν στις επιπτώσεις της προτεινόμενης
δραστηριότητας «Εκμετάλλευση κοιτασμάτων μεταλλείων Κασσάνδρας» στα υδατικά
συστήματα της περιοχής»

Τριανταφυλλίδης ΓεώργιοςΛέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ   «Εμφανίσεις χρυσού στη Β.Ελλάδα και παραγωγή του με εκχύλιση των
πετρωμάτων – Η τύχη των εναλλάξιμων μετάλλων για το νερό στα οικοσυστήματα»

Μπένος ΑλέξηςΚαθ. Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ   
«Οι επιπτώσεις στην υγεία από τις εξορύξεις και μεταλλευτικές
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, όπως κυρίως αυτές της εξόρυξης χρυσού»

Ζάγκας Θ.Δ. Αν. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Α.Π.Θ   
«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου «ανάπτυξης» των μεταλλείων Κασσάνδρας στην περιοχή Μ.Παναγίας
Χαλκιδικής»

Δημητριάδης Σαράντης. Ομ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ  «Παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη
Χαλκιδική»

Θρασυβούλου ΑνδρέαςΚαθ. Εργαστήριο Μελισσοκομίας, Α.Π.Θ  Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική σηματοδοτεί το τέλος
της μελισσοκομίας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας

Γιαννακούδης ΑνδρέαςΑν. Καθ. Χημείας, Α.Π.Θ  «Ασυμβίβαστες οικονομικές δραστηριότητες»

Βαρσακέλης Νίκος, Αν. Βιομηχανικής Πολιτικής, Α.Π.Θ  «Σχόλια στο οικονομικό μέρος της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων της Ελληνικός Χρυσός»

Μπάλιας ΓιώργοςΔικηγόρος, Δ.Ν. Επικ. Καθηγητής, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΓιατί είναι παράνομη η αδειοδότηση της  εταιρίας  «
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΣ  Α.Ε.Μ.Β.Χ.»  στη ΒΑ  Χαλκιδική

Ψυχογυιόπουλος Γ.Μηχανικός Μεταλλείων, Παρατηρήσεις επί της σχεδιαζόμενης εφαρμογής της μεθόδου ακαριαίας
τήξης στην επεξεργασία του συμπυκνώματος σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας

Ψυχογυιόπουλος Γ.Μηχανικός Μεταλλείων, Σχολιασμός της 1492/2013 απόφασης του ΣτΕ σε ό,τι αφορά την
εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης

Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κύρια Μελέτη

Μη Τεχνική Περίληψη

Έγγραφα:

·                    
Γνωμοδότηση της Π.Π.Ε.Α. – Α.Π. ΕΥΠΕ/οικ.144824/24/09/2009 /

·                    
Νομαρχιακή Απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) και 01α/434 (ΦΕΚ 719Β/16.04.2009) περί των «Όρων διάθεσης λυμάτων
και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής»)

Παράρτημα I : Φωτογραφική τεκμηρίωση

Παράρτημα II : Χάρτες – Σχέδια

Παράρτημα III : Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος

Παράρτημα IV : Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός
δειγμάτων

Παράρτημα V : Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Παράρτημα VI : Εκτίμηση διασποράς σωματιδίων και
αέριων ρύπων

Παράρτημα VII : Εκτίμηση διασποράς θορύβου /
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανατινάξεις

Παράρτημα VIII : Εκτίμηση οπτικής όχλησης
εγκαταστάσεων

Παράρτημα IX : Μελέτη ισοζυγίου κόστους – οφέλους
προτεινόμενου έργου

Παράρτημα X : Σεισμοτεκτονική μελέτη

Παράρτημα XI : Υδρογεωλογικές μελέτες

Παράρτημα XII : Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

ΠΗΓΗ: ierissiotes.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *