Χρυσοβαλάντης Παντελίδης: ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ;

Uncategorized
Ανάρτηση στο FB του Χρυσοβαλάντη Παντελίδη, Εκκλησιαστικού ομιλητή

« ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ;
Κατά καιρούς γίνεται λόγος για το θέμα της γενειάδας, της κόμης και της αμφίεσης των ιερέων. Για το επίκαιρο αυτό θέμα αναφέρω τα εξής :

– Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός διδάσκει ότι “Μὴ νομίσετε ὅτι ἦλθα διὰ νὰ καταργήσω τὸν νόμον ἢ τοὺς προφῆτας. Δὲν ἦλθα νὰ καταργήσω, ἀλλὰ νὰ ἐκπληρώσω. Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ἕως ὅτου παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, οὔτε ἕνα γιῶτα ἢ μικρὴ στιγμὴ δὲν θὰ καταργηθῇ ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου γίνουν ὅλα” (Ματθ. 5:17-18). Από τον Λόγο Του Κυρίου προκύπτει ότι η απόδειξη, η επαλήθευση, η εξήγηση και η κατανόηση σε οτιδήποτε ζητάμε υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.
– Ο Θεός λέγει ότι “οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν, οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν” (Λευτικό 19:27), δηλαδή δεν θα κάμετε εις την κεφαλήν σας κόρυμβον (ειδωλολατρικό κότσον) και δεν θα ξυρίζετε το έμπροσθεν της γενειάδας σας. Όπως αντιλαμβάνεστε η συνήθεια ιερέων να φέρουν επιμελημένα γένια και κότσο είναι απαράδεκτος νεωτερισμός. Ειδικά, η παντελής έλλειψη γενειάδας ή οι περίτεχνες παρεμβάσεις σε αυτήν αποτελούν βλάσφημη εκτροπή στα πλαίσια ενός γενικού εξευρωπαϊσμού.
– Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι “ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστι” (Κορ. Α’ 11:14). Με απλά λόγια ο Απόστολος των Εθνών μας υπενθυμίζει ότι η φύση διδάσκει, ότι είναι ντροπή ο άνδρας να τρέφει και να περιποιείται την κόμη του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξυρίζει το κεφάλι του, όπως οι ιέρειες των οργίων του αρχαίου κόσμου.
– Οι μοναχοί που θεωρητικά για τον κόσμο είναι νεκροί η επιμέλεια γενειάδας (προαναφέρθηκε) και κόμης καταργείται, όπως ίσχυε για τους προσωρινά ή μόνιμα αφιερωμένους Ναζηραίους της Παλαιάς Διαθήκης “πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ ἁγνισμοῦ ξυρὸν οὐκ ἐπελεύσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι, ὅσας ηὔξατο Κυρίῳ· ἅγιος ἔσται τρέφων κόμην τρίχα κεφαλῆς” (Αρ. 6:5), δηλαδή όλες τις ημέρες του εξαγνισμού ξυράφι δεν θα πέραση στο κεφάλι του, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι ημέρες, τις οποίες έχει τάξει προς τον Κύριον. Θα είναι αφιερωμένος στον Κύριο και δια τούτο θα αφήσει ανέπαφη την κόμη του.
– Το γεγονός της διαχρονικής μίμησης των μοναχών από ιερείς είναι μάταιο και δεν προσθέτει πόντους στο ανάστημά τους. Διότι, άλλο πράγμα ο μοναχός και άλλος ιερέας (εντός του κόσμου). Άλλο πράγμα ο Τίμιος Πρόδρομος και άλλο ο Ααρών. Θα πείτε εύλογα ότι πολύ αγιασμένοι ιερείς είχαν πλούσια κόμη με “κότσο”, αλλά εδώ ισχύει το “οὐδείς ἀναμάρτητος” πλην του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
– Τα γένια για τον παρόντα κόσμο είναι το αιώνιο σύμβολο των ανδρών, όπως αιώνιο σύμβολο των γυναικών είναι η μακριά κόμη (κάλυμμα) “γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ” (Κορ. 11:15), δηλαδή προκύπτει ότι η μακριά κόμη για την γυναίκα είναι ένα είδος σεμνής περιβολής δοσμένο ως δώρο από τον Θεό και αποτελεί σύμβολο τιμής και δόξας της. Όλα τα άλλα είναι μόδα, δηλαδή κοσμικές προσθήκες.
– Τα άμφια είναι υποχρεωτικά σε όλη την ζωή του ιερέα. Τα άμφια λειτουργούν, όπως ο σταθερός φάρος. Το ιερό ράσο φωτοβολεί σταθερά, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό και προσιτό από τον διψώντα Λαό Του Θεού. Ιερέας, χωρίς το ιερό ράσο είναι σώμα άνευ κεφαλής.
– Δυστυχώς, μέσα στους αιώνες πολλές πρακτικές καινοτομίες των ανθρώπων απέκτησαν ίσο κύρος και αξία με τους Λόγους Του Κυρίου μας με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί ή νοθευτεί η Αλήθεια (αυτό το θέμα θα το αναπτύξω σε άλλο κείμενο).
– Για τον Θεό δεν υπάρχει το πρακτικό με την έννοια του βολικού. Ότι είναι πρακτικό δεν είναι απαραίτητα και πνευματικό, ούτε ότι είναι πνευματικό είναι απαραίτητα και πρακτικό.
Η Χάρις Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με όλους τους πιστούς.
»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.