Υπεύθυνος Τουρισμού της ΝΟΔΕ ΝΔ Σερρών ο Κωστής Ιωαννίδης

Uncategorized

Οι «γαλάζιοι» τομεάρχες της ΝΟΔΕ ΝΔ Σερρών

Ποιοι είναι οι νέοι υπεύθυνοι τομεάρχες
στη ΝΟΔΕ ΝΔ Σερρών
Μοσχάτο,
22 Νοεμβρίου 2018
                                                                                                         Α.Π.:
2287
Α
Π Ο Φ Α Σ ΗΈχοντας
υπόψη:
1.   
Την παρ. 3 του άρθρου 7 του
Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του  Κόμματος.
2.   
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου
931/23.5.2018 επιστολή του Γραμματέα Οργανωτικού για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε
υπευθύνους Θεματικών Τομέων Δράσης στις ΝΟ.Δ.Ε. και στις ΔΗΜ.Τ.Ε.
3.   
Την εισήγηση του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε.
Σερρών για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. πλην των αιρετών μελών.
Αποφασίζουμε
Τον ορισμό των κάτωθι:

Υπεύθυνος Αγροτικού
Μαλλιάρας Αθανάσιος
Υπεύθυνος Δικαιοσύνης
Μπάτζιου Ιωάννα
Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής
Θεοδοσέλη Αικατερίνη
Υπεύθυνος Μισθωτών
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Υπεύθυνος Οικονομίας
Καζάς Κυριάκος
Υπεύθυνος Παιδείας
Διαμαντίδης Αντώνης
Υπεύθυνος Πολιτισμού
Κοτζάογλου Σωκράτης
Υπεύθυνος Υγείας
Λώτης Χαρίλαος
Υπεύθυνος Υποδομών & Δικτύων
Τσιτσίγανης Παναγιώτης
Υπεύθυνος Τουρισμού
Ιωαννίδης Κων/νος
Οι παραπάνω οριζόμενοι/ες μπορούν να
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΝΟ.Δ.Ε. Σερρών, για την οποία έχουν οριστεί
με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.
                Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
                            
                  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.