Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Υφιστάμενων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Uncategorized

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία υφιστάμενων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων».
Η προκηρυσσόμενη δράση, προϋπολογισμού 15.000.000 €, αφορά στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 της συνέχισης της λειτουργίας υφιστάμενων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διευθύνσεις ή εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), Διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενους φορείς τους.
Βασικός στόχος των Δομών Φιλοξενίας είναι η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Ωφελούμενοι από τις δράσεις είναι οι ανήλικοι, ηλικίας κάτω των 18 ετών οι οποίοι φθάνουν στη χώρα, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί την γονική τους μέριμνα.

Για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα, τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα των προσφυγικών ροών, επιβάλλεται η εξασφάλιση και η εφαρμογή ενός σχεδίου προστασίας και φροντίδας. Η παρούσα πρόσκληση, υποστηρίζει την παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών φιλοξενίας των ανηλίκων και εγγυάται ότι θα συνεχιστεί η άσκηση πολικών προσανατολισμένων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 30η Ιουνίου 2017.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. www.amifisf.gr
Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *