Μαρία Τριανταφύλλου: Κτηριολογικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας

Uncategorized

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη μεταστέγασης αλλά και την
αγωνία των αστυνομικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αστυνομική
Διεύθυνση Αιτωλίας 
για βελτίωση των κτηριολογικών συνθηκών, 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε επικοινωνία που είχε
η Μαρία Τριανταφύλλου,  διαβεβαίωσε πως, έγινε αποδεκτή με
νομοθετική ρύθμιση, που προώθησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
, η από 21-8-2018 αίτηση, για πενταετή παράταση της ολοκλήρωσης των
όρων σύμβασης παραχώρησης ,του κτηρίου, των πρώην καπναποθηκών  η οποία
προσφάτως έληγε.


Η ολοκλήρωση της μεταστέγασης της Α.Δ. στις
καπναποθήκες, που παραχωρήθηκαν από το ΥΠ.Α.Α.Τ, μπορεί πλέον, να
προχωρήσει απρόσκοπτα αφού, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημ
oσίων
έργων  για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού με δημόσια κλήρωση και
εκπροσώπηση από Τ.Ε.Ε και Ο.Τ.Α , προκειμένου, να δημοπρατηθεί το εν θέματι
έργο.
Επίσης, προωθούνται, παράλληλα, οι διαδικασίες έκδοσης
οικοδομικής άδειας και ανάδειξης ανάδοχου κατασκευής του έργου, για την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή σύμβασης.


Όπως εκτιμάται, από την Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Τάξης
, θα απαιτηθούν μέχρι 6 μήνες για την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή σύμβασης, ενώ ο χρόνος υλοποίησης
του έργου, λόγω του μεγέθους του , προσδιορίζεται σε μέχρι 2 έτη.
Το θέμα ποτέ δεν αφέθηκε στην τύχη του.
Το φθινόπωρο του 2016, ξεκίνησε από το αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας, η σύνταξη μελέτης αποτύπωσης και ανακατασκευής του εν
λόγω κτηρίου.
Με απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών,
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου στο πλαίσιο του ΠΔΕ, προκειμένου να
εξασφαλιστούν οι πιστώσεις για την υλοποίησή του.
Από τότε και μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με
συντονισμένες προσπάθειες και επαφές τόσο με την Ελληνική Αστυνομία όσο
και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιδίωξε την
οριστική λύση του θέματος. Ακριβώς για αυτό και βέβαια χάρη στις χρόνιες
πρωτοβουλίες και προσπάθειες των ίδιων των αστυνομικών, φτάνουμε σήμερα στο
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.