Συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στην έκθεση τουρισμού της Μόσχας ΜΙΤΤ και έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου και ενός Αντιδημάρχου ως εκπροσώπων.

Uncategorized
Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 2/21-2-2018

Αριθ. Αποφ: 39/2018
Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 22o Συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στην έκθεση τουρισμού της Μόσχας ΜΙΤΤ και
έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου και ενός Αντιδημάρχου ως εκπροσώπων.
ΑΔΑ: 6ΦΝΗΩ1Υ-836 – Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2018.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%9D%CE%97%CE%A91%CE%A5-836

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.