ΚΥΑ που αφορούν τον «Καθορισμό αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.» και τον «Καθορισμό αποζημιώσεων των γεωτεχνικών και άλλων ειδικοτήτων υπαλλήλων»

Στις
19 Οκτωβρίου 2016 ο Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. ΜRead More…